วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ ศูนย์วิทยาการ กรมกาารอพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 

  ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ ศูนย์วิทยาการ กรมกาารอพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   
  ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   
  คำชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้สมัคร  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   

 

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น