ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา