ประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564