สารพันปัญหา

 

ข้อที่ 1. วิธีการกรอกใบสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ต้องทำอย่างไร

ตอบ :1.1 ศึกษาวิธีการสมัคร (หน้าหลัก) ให้ละเอียด สงสัยสอบถาม
             - ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร หรืออื่น ๆ โทร. 02-475-2614 (ในเวลาทำการ)
             - ปัญหาความผิดพลาดของการกรอกใบสมัคร Call Center โทร. 02-257-7159 ต่อ 3 (ในเวลาทำการ)
         1.2 ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่จะต้องกรอกได้และเตรียมข้อมูลให้
พร้อม
         1.3 การกรอกข้อมูลใบสมัคร จะต้อง กรอก 2 รอบ รอบแรก เป็นการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเอง
รอบสอง เป็นการกรอกคะแนนวิชาการ ใบสมัครจึงจะสมบูรณ์
         1.4 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกัน
ความผิดพลาด

ข้อที่ 2. เลขที่สมัคร จะได้ตอนไหน

ตอบ : หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ  ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบใบสมัครที่มีเลขที่ผู้สมัครได้  (มุมขวาด้านบนของใบสมัคร)

ข้อที่ 3. คะแนนวิชาการ จะกรอกได้ตอนไหน

 ตอบ :  3.1 หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
           3.2 กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการได้ ระหว่างวันที่ 19  - 27 เมษายน  2564 ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

ข้อที่ 4. ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกใบสมัครทุกกรณี ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ได้

ตอบ : ผู้สมัครจะต้องมีความระมัดระวังในการกรอกข้อมูล หากมีข้อผิดพลาด จะไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ดังนั้น
ผู้สมัครจึงควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกและเตรียมข้อมูลให้พร้อม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจทานอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

 

ข้อที่ 5. สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ตอนไหน

ตอบ : หลังจากกรอกข้อมูลของผู้สมัครในเบื้องต้น ชำระเงินและกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการเรียบร้อยแล้ว
ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ เพื่อนำมาติดภาพถ่าย ลงลายมือชื่อด้านล่าง (สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 6.1-6.4 เรียบร้อยแล้ว) เพื่อเตรียมไว้สำหรับการตรวจหลักฐานในขั้นตอนต่อไป

ข้อที่ 6. จะศึกษารายละเอียดของระเบียบการสมัครฯ ทั้งฉบับ ได้อย่างไร

ตอบ : หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครฯ
ทั้งฉบับ และสามารถพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้อ่านได้ หากผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพ และสัมภาษณ์ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร

ข้อที่ 7. สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ได้หรือไม่

ตอบ :  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ และไม่รับสมัครด้วยตนเอง